RENÚNCIA DE RESPONSABILITAT

Aquest lloc web identifica els serveis que ofereix Find Your Realty Property Finders ™ al Principat d’Andorra, com ara; serveis immobiliaris professionals, tant residencials com comercials. Aquesta empresa andorrana opera sota el nom comercial Find Your Realty.

No obstant això, Find Your Realty dirigeix ​​tots els seus esforços perquè tota la informació que es publica en el lloc web sigui veraç i completa, és només informativa, per la qual cosa és més indicativa que definitiva.

Per tant, Find Your Realty no garanteix, explícitament o implícitament, l’exactitud de les dades publicades, ia més, segons ho permetin les lleis aplicables, Find Your Realty no accepta cap responsabilitat per possibles errors, inexactituds o omissions, ni per la possible pèrdua. que puguin sorgir com a conseqüència directa o indirecta de la confiança en el contingut publicat.

Els usuaris que naveguen pel nostre lloc web no han de realitzar cap acció o deixar d’executar-la exclusivament sobre la base de la informació que conté. Find Your Realty pot corregir o actualitzar el lloc web sense previ avís.

Atès que el lloc web és accessible, Find Your Realty no entra ni estableix implícitament cap relació professional, financera, d’assessorament o amb el client. A través del nostre lloc web o la nostra oficina comercial, ni Find Your Realty ni cap altra persona proporciona altres serveis immobiliaris professionals.

INTERRUPCIÓ

Find Your Realty tampoc pot garantir que el lloc web no patirà interrupcions i / o retards, ni l’absència d’errors o virus. El lloc web s’ofereix tal qual, sense garanties de cap tipus.

Find Your Realty no será responsable y no aceptará ninguna responsabilidad derivada de posibles virus que puedan infectar la sesión iniciada desde su computadora mediante el uso o descarga de aplicaciones (aplicaciones .exe incluidas), imágenes, contenidos o videos de nuestra página web.

Informació important sobre propietats comercialitzades per Find Your Realty

Dades i informació: Les dades inserits i visibles de cada immoble no formen part d’una oferta ni d’un contracte. No s’han d’interpretar com precisos o fiables sobre la base de declaracions fetes per Find Your Realty, ja sigui oralment o per escrit ( “informació”), pel que fa a les propietats, la seva condició o els seus valors. Ni Find Your Realty ni cap altre possible agent associat té autoritat per fer declaracions sobre les propietats i, per tant, qualsevol informació existent està lliure de responsabilitat per part dels agents de béns arrels, venedors o propietaris. Abans de procedir a signar qualsevol document relacionat amb un immoble o immoble, recomanem que els clients consultin a un advocat i, en cas de ser necessari, contractin els serveis d’un tècnic per verificar les dimensions i estat de l’immoble en el qual estan interessats abans de realitzar la compra. o lloguer de la propietat.

Fotografies i vídeos: Les fotografies i vídeos presenten només parcialment les habitacions o característiques de l’immoble o immoble tal com estaven en el moment en què es van realitzar aquestes obres audiovisuals. Insistim que les àrees, superfícies o dimensions que s’han proporcionat són preses dels títols de propietat proporcionats pels seus amos, aquests poden ser aproximats. Per tant, recomanem que siguin revisats o verificats per un tècnic especialitzat que sigui facilitat pel client interessat. Els vídeos i imatges generades per computadora només reflecteixen l’aparença de la propietat, la qual podria canviar en qualsevol moment si els actuals propietaris realitzen alguna reforma o modificació de la mateixa.

Permisos: Qualsevol referència que correspongui a alteracions o usos realitzats arreu de l’immoble no implica que ja s’hagin obtingut els corresponents permisos legals i necessaris (ja sigui de planificació, comanda o qualsevol tipus de consentiment). El client comprador o client arrendatari ha d’assegurar que tots aquests tràmits s’han dut a terme amb diligència i que tota la informació és correcta, i pot realitzar totes aquestes comprovacions mitjançant inspecció o altres mètodes.

IGI (IVA d’Andorra): L’impost IGI d’Andorra sobre la propietat pot estar subjecte a canvis sense previ avís.

Tota la informació del nostre lloc web pel que fa al seu contingut, en la seva totalitat o en part, està totalment subjecta a canvis que es poden realitzar en qualsevol moment.

DECLARACIÓ DE COPYRIGHT

Aquest lloc web és propietat i està controlat per Find Your Realty Property Finders ™. Excepte en els casos en què s’expressi el contrari, tota la informació que forma part de l’contingut global del nostre lloc web Find Your Realty (ja sigui relacionada amb el text o descripcions, imatges i vídeos) està protegida per drets d’autor i marques registrades . registrat, propietat i / o llicència de Find Your Realty. La descàrrega, publicitat, exhibició o impressió d’arreu de l’contingut està estrictament prohibida excepte a través de la seva pròpia ordinador, ordinador, portàtil o telèfon mòbil i només amb el propòsit d’un ús totalment personal i no per a negocis o comercialització de part seva. . També queda expressament prohibida la còpia total o parcial de qualsevol de les parts de l’contingut que formen part del nostre lloc web.

Links i URL

Els enllaços, enllaços i / o URL que s’insereixen en el nostre lloc web poden estar dirigits als servidors de persones o organitzacions fora de Find Your Realty. En conseqüència, Find Your Realty no garanteix l’actualitat, adequació, veracitat o qualsevol altre aspecte de la informació ubicada en aquests servidors, ja que no els promou ni controla.

Per tant, si s’insereix un enllaç, enllaç o URL al seu lloc web, li demanarem que l’elimini del seu lloc web immediatament.